MASKINSTRÄCKFILM

Vi erbjuder maskinsträckfilm för både halv och helautomatiska maskiner med olika egenskaper.

Vårt sortiment av Maskinsträckfilm består av flera nya och innovativa alternativ just för att åstadkomma en mer optimerad och hållbar emballering.

Maskinsträckfilm är för många bara en sorts emballagetyp som man behöver för att hålla godset på plats, men riktigt så enkelt är det inte. Det finns riktlinjer för hur pallar ska emballeras så att de inte ska orsaka risker eller olyckor pga. ostabilt pallgods. Dålig pallstabilitet är idag en stor orsak till många olyckor under transport.

OptiNord erbjuder ett brett sortiment av maskinsträckfilm vilket är allt från Power kvalité, Super Power till Nano Ultra kvalité vilket tjockleksmässigt finns ända ner till 10my.

De nya Nano sträckfilmernas egenskaper är tillverkade i flera lager som gör att de blir mer sträckbara och att man även kan gå ner i supertunna tjocklekar utan att påverka pallstabiliteten. Dessa nya innovativa sträckfilmer snarare förbättrar pallstabiliteten.

Låt oss på OptiNord vägleda er med vår tekniska kunskap för att uppnå den mest miljövänliga och säkraste emballeringen av era produkter.

Boka in en tid för sträckfilmsoptimering på 0371-33037 eller maila till order@optinord.se

Att transportera produkter så säkert som möjligt och på ett miljövänligt sätt skapar även marknadsföringsmässigt ett mervärde.

Låt oss på OptiNord bevisa att en optimeringsförbättring av er emballering ger en win-win både för en minskad miljöpåverkan och en minskad kostnad.