Thomas Johansson driver OptiNord AB tillsammans med sina söner Deon och Darius.  Vår OptiNord kultur och värderingar skapar ringa på vattnet vart än vi visar oss.