OptiNord AB firar inom kort tre månader med nytt namn och med en ny starkare fokus! Lindum heter nu OptiNord AB och namnet OptiNord är en förkortning av de två orden Optimering och Norden.

OptiNord hjälper industrin i hela Norden med att optimera förbrukningen av packmaterial och hygienprodukter.

Vår fokus är hållbarhet, optimering och kostnadsbesparingar.

OptiNord i sin rätta benämning!

Ett bra varumärke skapar förtroende.

Ett starkt varumärke leder till en större antal samarbetspartners.

En snygg logo skapar intresse.

Ett lätt identifierbart varumärke lockar till nya affärer.

Det är viktigt att vårt varumärke tydligt beskriver vår affärsidé och våra värderingar.

Varför optimerar vi förbrukningen.

Vår fokus att optimera ner förbrukningen av påsar, sträckfilm, packtejp och även hygienprodukter likt tvål och handdesinfektion, är så att man använder mindre och därmed minskar kostnader och sin CO2 påverkan. Det finns alltid något som ett företag kan göra för att optimera sin nuvarande förbrukning, och vi på OptiNord hjälper er med hur detta kan möjliggöras!

Lastsäkring går också parallellt med optimering.

Att lastsäkra godset på pallen och att förbättra pallstabiliteten med en korrekt emballering är en viktig del av vårt arbete på OptiNord. Transport av gods måste ske på ett så säkert sätt som möjligt och hela betydelsen i detta baseras på om pallarna är emballerade på ett säkert och stabilt sätt. Optimering av sträckfilmsförbrukningen får på inga villkor skapa en ostabil pall, utan det vi utför i våra emballageanalyser och optimeringar är att förbättra och säkra godset och pallens stabilitet så mycket som möjligt.

Relaterade länkar

Ämnen