VAD VI ERBJUDER

OptiNord erbjuder miljösmarta val av förbrukningsartiklar inom packmaterial och hygienprodukter som skapar ett effektivt och hållbart arbetssätt.

Vårt fokus är att minska miljöpåverkan genom att hjälpa våra kunder att välja förbrukningsartiklar och packmaterial som minskar Co2 avtrycket och därmed åstadkommer man en korrekt optimerad och hållbar emballering.

Vi har över 20 års erfarenhet inom pack & emballering vilket talar sitt eget språk. Våra rådgivare har en stor kunskap om hur man använder sträckfilm på ett korrekt och miljösmart sätt som minskar förbrukningen, miljöpåverkan och kostnaden för att uppnå en mer hållbar emballeringsprocess.

Vi erbjuder kostnadsfria emballageanalyser sträckfilmsoptimeringar på plats hos våra kunder och där vi tillsammans går igenom alla förbättringsmöjligheter.

OptiNord har under de senaste 3 åren bevisat för kunder från Trelleborg i söder till Luleå i norr om hur man kan åstadkomma en emballering med sträckfilm på ett mer korrekt, hållbart och miljövänligt sätt.

Det innebär följande:

  1. Korrekt emballerat med bra pallstabilitet
  2. Rätt sträckning och spänning av sträckfilmen
  3. Minskad mängd plast runt pall
  4. Minskad Miljöpåverkan
  5. Minskad kostnad per emballerad pall

Vi kan nedan bevisa resultatet från en sträckfilmsoptimering som vi utförde hos en butikskedja med flertalet egna logistikcenter: